Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Er is een subsidie voor particuliere woningeigenaren die van plan zijn om maatregelen voor energiebesparing in hun woningen te treffen. Op dit moment kun je bij de Rijksoverheid de ISDE-regeling aanvragen. Kozijnen vallen samen met HR-glas onder deze regeling. Meer informatie treft u hier.

Voor wie?

In 2024 kunnen particuliere huiseigenaren gebruik maken van de ISDE-regeling. Je moet minimaal 1 energiebesparende maatregel (voorheen minimaal 2) treffen.

Hoe werkt zo’n aanvraag bij ons?

Onze glas/ kunststof leverancier staat niet op de lijst met de meldcodes.

Op pagina 1 van de meldcodelijst staat deze tekst: “Ook zonder meldcode kunt u een subsidieaanvraag indienen”.

Kies dan de meldcode “overige” in het aanvraagformulier, gevolgd door een omschrijving van merk en type in het tekstvak.

Stuur de technische documentatie van het product mee met de aanvraag. Deze documentatie kunt u bij ons opvragen.

Subsidiebedragen per m2

Voor hoogrendementsglas incl. nieuwe kozijnen gelden de volgende subsidiebedragen per m2:

Bedrag Min. m2 Min. U-waarde
HR++-glas           €23 8 ≤ 1,2
Kozijnpanelen €10 ≤ 1,2
Isolerende deuren €65,50 ≤ 1,0
Triple-glas €65,50 8 ≤ 0,7
Kozijnpanelen €45 ≤ 0,7
Isolerende deuren €65,50 ≤ 1,0